ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวีรพล  ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย นายจุลศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล กำนันตำบลเข็กน้อย และครูพี่เลี้ยง ร่วมเป็นคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
มีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมินทั้งสิน 10 คน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,19:13   อ่าน 84 ครั้ง