ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน “ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” จังหวัดเลย
23-24 พฤศจิกายน 2561 นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และคณะครู ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย "ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บูรณาการ STEM ศึกษา สืบสานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเครือข่าย ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2561,08:26   อ่าน 54 ครั้ง