ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจรับนักเรียน 2561
3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยมีผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนเขตพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ผู้บริหาร และนายทะเบียนดำเนินการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2561,08:37   อ่าน 63 ครั้ง