ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ณ จังหวัดพะเยา
ในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.พช.2 และนายวีรพล  ธิกะ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย และ นายเจษฎาวุฒิ ศิริ รองผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ณ จังหวัดพะเยา
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2561,19:16   อ่าน 103 ครั้ง