ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ นาย.พิเชษฐ์ นนท์พละผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะศึกษานิเทศก์ และ ผอ.รร.ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ
18 มีนาคม 2562 นายวีรพล ธิกะ ผอ.รร.บ้านเข็กน้อย ต้อนรับ นาย.พิเชษฐ์ นนท์พละผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะศึกษานิเทศก์ และ ผอ.รร.ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,09:17   อ่าน 110 ครั้ง