ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บการนิเทศจาก.สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2563 นางยุวธิดา รินลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และคณะครู รับการนิเทศจาก นายยศภัค จรัสศุภชยา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,13:46   อ่าน 58 ครั้ง