ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ
19 มีนาคม 2564 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ผอ.รร.บ้านเข็กน้อย ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,10:53   อ่าน 75 ครั้ง