ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด และพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างมันที่ 7-10 มีนาคม 2566
นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนพดล  ศักดิ์ศิริทานตะวัน และนายอโณทัย  แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในนามตัวเเทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด และพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างมันที่ 7-10 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:01   อ่าน 91 ครั้ง