ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนเปิดเทอม 1/2564
ประกาศโรงเรียนบ้านเข็กน้อย เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) พบการแพร่ระบาด ขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ตระหนัก ห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนและ ผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษาตาม มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนบ้านเข็กน้อย จึงขอแจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๔ จากวันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันอังคาร ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทาง LINE กลุ่มผู้ปกครอง หรือ Facebook โรงเรียนบ้านเข็กน้อย หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประการใด โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,10:38   อ่าน 125 ครั้ง