ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายนิรุทธิ์ มีไทย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานในพิธี) นางวรรณกร โสภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายณรงค์  แก้วมา นายธีรวัฒน์  โกศิริ นายธีรภัทร์  รังสิกรรพุม ครูที่ปรึกษาชมรมGenZ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นายนันทภพ  อรุณเเสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ร่วมกับวิทยากรคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และบ้านพักเด็กเเละสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ร่วมจัดอบรมโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ซื่งจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย จำนวน 50 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติด เเละการเป็นเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
????❤️โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้
❤️ท่านมาหาเราดีใจ ท่านกลับไปเราคิดถึง❤️
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,08:57   อ่าน 209 ครั้ง