ข่าวประชาสัมพันธ์
ระชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเข็กน้อยได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้ผู้ปกครองรับทราบ และเสนอแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนบ้านเข็กน้อยต่อไป

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,08:51   อ่าน 199 ครั้ง