ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง ในงาน kickoff ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง ในงาน kickoff ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในงานและร่วมชมผลงานโรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,10:19   อ่าน 38 ครั้ง