ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสพฐ ในการเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
18 พฤษภาคม 2566 นาวสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบานเข็กน้อยให้การต้อนรับท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสพฐ ในการเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน โดยได้ให้คำแนะนำและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้บริหารเเละคณะครูให้มีกำลังใจเเละสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,10:25   อ่าน 39 ครั้ง