ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

นิเทศเปิดภาคเรียน 1.2566

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน จาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ได้ให้คำแนะนำ

และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,12:36   อ่าน 29 ครั้ง