เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤษฎา ฉลาดพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน