ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทรถิรา ชาลี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,08:54  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเทคโนโลยี kRU NUMAY
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,17:20  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Coding “CODING Achievement Awards” การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Scratch
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,14:03  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโปรแกรม Scrath ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:59  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอน แบบ Plugged Coding ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:54  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน Icream Scratch
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:44  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนคีย์บร์อดหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:42  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน flowchart donut
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:25  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนต้นไม้แห่งการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:23  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐฐา วงศ์อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,13:05  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..